DESPRE DGAMPT

 Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, a luat ființă în anul 2021 cu scopul principal de a proteja şi a pune în valoare Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, precum și monumentele istorice și case memoriale de interes județean. Promovarea valorilor culturale, promovarea turistică a Județului Hunedoara și contribuția prin mijloace specifice la dezvoltarea durabilă a judeţului sunt obiective clare pentru DGAMPT Hunedoara.

   Ca instituție publică, Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

   Administrarea, protejarea, întreţinerea și punerea în valoare a Cetăților Dacice din Munții Orăștiei (monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO) reprezintă priorități pentru DGAMPT. De asemenea, Casa – Muzeu „Avram Iancu” de la Baia de Criș, Complexul de Monumente Țebea și Casa Memorială „Drăgan Muntean”, preluate de Direcția Generală, sunt parte a unor proiecte de dezvoltare, promovare și punere în valoare.

   DGAMPT asigură dezvoltarea culturală durabilă prin îmbogățirea patrimoniului propriu și transmiterea acestuia către generațiile viitoare. De asemenea, DGAMPT participă activ, oferă prin Consiliul Județean sprijin financiar și logistic în ceea ce privește cercetările arheologice, sistematice sau preventive care au loc în cetățile dacice din Munții Orăștiei: Sarmizegetusa Regia, Luncani – Piatra Roșie, Costești – Blidaru, Costești – Cetățuie și Bănița.

   O atenție deosebită este îndreptată către turism, eco-turism, turism rural, produse și meșteșuguri tradiționale din județul Hunedoara, toate contribuind la dezvoltarea județului.

   Prin serviciile de specialitate, DGAMPT Hunedoara asigură organizarea de activități în domeniul cultural-educativ, promovarea valorilor culturale,susținerea și punerea în valoare a potențialului creativ specific, inițializarea și susținerea de evenimente artistice valoroase la nivel local, național, european și internațional, precum și de proiecte educativ-culturale destinate diferitelor categorii de public, pentru a stimula creșterea consumului cultural și a potența vizibilitatea Galeriei Naționale de Artă „Forma” Deva.

   Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara asigură toate condițiile pentru punerea în valoare a patrimoniului propriu, a colecției publice, precum și a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, muzeologice şi istorice din siturile arheologice ale Cetăților Dacice din munții Orăștiei. Totodată, DGAMPT asigură și comunicarea publică a acestora, prin mijloacele specifice.

Serviciul de Administrare și Promovare al Obiectivelor Turistice

 Județul Hunedoara este cel mai bogat județ din țară în monumente istorice și ale naturii, în vestigii de importanță națională. Turismul este, așadar, una dintre priorităţile de dezvoltare economică a judeţului Hunedoara.

D.G.A.M.P.T. Hunedoara identifică, implementează şi promovează proiecte de interes judeţean. Participă la elaborarea și actualizarea strategiilor, planurilor de promovare şi dezvoltare a turismului în judeţ, alături de Consiliul Judeţean Hunedoara, alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, servicii publice de interes judeţean sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară.

SERVICIUL ADMINISTRARE MONUMENTE, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

 Serviciul functionează cu mai multe compartimente:

  • Cetățile Dacice din Munții Orăștiei
  • Galeria Națională de Artă ”FORMA”
  • Casa – Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş şi Complexul de Monumente Ţebea
  • Casa memorială Drăgan Muntean
  • Ansamblul Istoric Mina Petrila
  • Compartiment Contabilitate, Juridic, Resurse umane
  • Compartiment Colecții Publice,

fiecare dintre acestea având rol specific în domeniul său de activitate.

ȘTIRI ȘI COMUNICATE